Regulamin Szkoleń

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH Z ZAKRESU KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ W FIRMIE BLACK CAT BEAUTY SP. Z O.O.

§ 1. Organizator

1. Organizatorem szkoleń jest ?rma Black Cat Beauty sp. z o.o. adres: al. J. Waszyngtona 146 04-076 Warszawa, NIP 1132977465 REGON: 380586706 KRS: 0000737791 www.blackcatbeauty.pl

§ 2 Uczestnicy i warunki zgłoszenia

1. W szkoleniach i warsztatach proponowanych przez Organizatora mogą uczestniczyć osoby legitymujące się tytułem Lekarza lub Lekarza Dentysty, Kosmetologa lub Kosmetyczki.
2. Rezerwacja terminu szkolenia następuje po uprzednim kontakcie telefonicznym, osobistym bądź elektronicznym przy wyznaczeniu dogodnego terminu i zakresu szkolenia.
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu, programu szkolenia oraz ceny szkolenia.
4. Warunkiem rezerwacji szkolenia jest wpłata zadatku na poczet szkolenia w wysokości 300 PLN na konto organizatora w terminie podanym przez Organizatora, a pozostała część należności gotówką w dniu szkolenia. Istnieje możliwość zapłaty całej kwoty przelewem na konto organizatora, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

§3 Zmiana rezerwacji i rezygnacja z uczestnictwa

1. Zmiana terminu wyznaczonego szkolenia musi odbyć się poprzez kontakt osobisty bądź telefoniczny.
2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie, nie później niż 5 dni przed planowanym szkoleniem.
3. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 5 dni lub nieobecność na szkoleniu kwota 300 PLN wpłacona jako zadatek na szkolenie nie zostanie zwrócona uczestnikowi.

§4 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie 2 dni przed planowaną datą kursu w przypadkach niezależnych od Organizatora.
2. Odwołanie szkoleń przez Organizatora w dniu ich rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie. Organizator zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o najbliższym terminie szkolenia.

§5 Realizacja szkolenia

1. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
2. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania szkolenia poprzez ?lmowanie i fotografowanie, na których Uczestnik może być widoczny. Dokumentowanie szkoleń w powyższych formach może mieć charakter promocyjny ?rmy i oferty w prasie i internecie.
4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką.
5. Szkolenia u organizatora prowadzone są przez kosmetologów i nie nadają uprawnień do wykonywania określonych zabiegów, podczas szkoleń Uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności z danego zakresu.
6. Każde szkolenie zakończone jest uzyskaniem certy?katu, które poświadcza udział w szkoleniu bądź warsztacie szkoleniowym. Certy?katy są imienne (imię, nazwisko, tytuł naukowy) i nie ma możliwości wystawienia certy?katu z danymi gabinetu. Na życzenie klienta certy?katy mogą zostać przygotowane w wersji anglojęzycznej.
7. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z RODO w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom.
8. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących oferty ?rmy w postaci elektronicznej bądź telefonicznej.

logo Black Cat Beauty bez tłaACADEMY-7-kopiaLogo_eliteGold_2018Zrzut ekranu 2018-11-14 o 10.45.00logo_trophy_Kosmetyki

BLACK CAT BEAUTY SP. Z O.O., AL. J. WASZYNGTONA 146, 04-076 WARSZAWA, NIP: 1132977465

SALON@BLACKCATBEAUTY.PL TEL.: 570 636 258 | TEL.: 570 636 476 #ZOSTAŃLEPSZĄWERSJĄSIEBIE

-->